Obvestilo o zasebnosti in piškotki

Spoštujemo tajnost in pomembnost vaših osebnih podatkov in vedno postopamo skladno z ustreznimi določbami zakona in drugih predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov ter določbami tega Obvestila o Zasebnosti in Piškotkih. V tem smislu nam je izjemno pomembno tudi vaše mnenje ter vas prosimo, da nam se v primeru kakršnih koli vprašanja obrnete na [email protected]

Iz zgoraj navedenih razlogov smo sestavili to podrobno Obvestilo o zasebnosti, a vse kako bi vas na transparenten in lahko razumljiv način obvestili o obdelavi vaših osebnih podatkov. Tako vas pred vsem želimo informirati o (i) osebnih podatkih, ki jih zbiramo, (ii) namenu, zaradi katerega jih zbiramo, ter (iii) vaših neposrednih pravicah glede obdelave.

 

Odnosi, na katere se nanaša to Obvestilo

Med vsakdanjim poslovanjem MAGIC BABY vstopa v veliko število odnosov, kako s potrošniki, tako in s poslovnimi partnerji in lastnimi delavci. Iz tega razloga je treba natančno razmejiti, na katere se odnose oziroma zvrsti interakcije nanaša to Obvestilo.

Iz tega sledi, da se to Obvestilo uporablja izključno v naslednjih primerih:

-         če pristopite našim trgovinam, bilo kot kupec ali naključni mimoidoči;

-         če obiskujete našo spletno stran, vključujoč tudi nakup preko spleta;

-         če sodelujete v nagradnih igrah MAGIC BABY;

-         če ste se prijavili na naše e-novice;

-         če se obrnete naši službi za reklamacije;

-         če se prijavljate za delo;

-         če ste naši potencialni poslovni partnerji.

 

Kdo obdeluje Vaše osebne podatke?

Glede obdelave osebnih podatkov, ki se jih omenja v tem Obvestilu, društvo MEDIA-COMMERCE d.o.o., s sediščem v Zagrebu, CMP Savica Šanci, Majstorska 5, OIB 98602542829 ("MAGIC BABY") je voditelj obdelave v smislu UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA od 27. aprila 2016. ("GDPR").

V določenih primerih, medtem, MAGIC BABY obdeluje osebne podatke v imenu drugih dajalcev storitev (npr. finančnih institucij, javnih prevoznikov). V tem primeru je ta druga oseba voditelj obdelave, MAGIC BABY pa izvajalec obdelave. 

 

Katere podatke zbiramo in kaj storimo z njimi?

Pri interakciji z vami obdelujemo različne osebne podatke. Obdelava bo odvisna od zvrsti interakcije, ki jo imamo z vami, tako kot tudi o sami obdelavi osebnih podatkov.

Iz tega sledi, da v nastavku navajamo osebne podatke, ki jih obdelujemo, tudi kot namen, za katerega jih obdelujemo:

 

Ime in priimek ter ostali kontaktni podatki (vključujoč naslov, e-pošto, telefonsko številko, številko faksa)

Kako uporabljamo vaše podatke?

Zakaj jih sploh uporabljamo?

Pravna podlaga

 

 

 

Nakup proizvoda

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter jih posredujemo svojim partnerjem, ki opravljajo dostavo proizvoda.

Obdelujemo vaše osebne podatke, kako bi Vam lahko dostavili kupljeni izdelek.

Izvrševanje pogodbe

 

 

 

Zaposlovanje

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter na njihovi podlagi odločamo, ali ste ustrezen kandidat za delovno mesto, na katerega ste se prijavili.

Obdelava vaših osebnih podatkov je nujna, kako bi izpeljali storitve, ki potekajo pred potencialnim zaposlovanjem.

Izvrševanje storitev, ki potekajo pred sklenitvijo pogodbe.

 

 

 

Marketing

 

 

Uvid in vnašanje podatkov v evidence, ki jih uporabljamo v okvirju svojih promocijskih dejavnosti.

Obdelujemo vaše osebne podatke, kako bi vas obvestili o ponudbah naših izdelkov in storitev.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi svojega legitimnega interesa

 

 

Vaši video posnetki

Kako uporabljamo vaše podatke?

Zakaj jih sploh uporabljamo?

Pravna podlaga

 

 

 

Obisk trgovinam

Glede na to, da so določene trgovine pod video nadzorom, možno je, da bomo med izvajanjem interne kontrole izvršiti uvid v posnetke, na katerih se nahajate.

Snemamo določene trgovine, kako bi zaščitili naše delavce in imetje.

Legitimni interes MAGIC BABY-a za zaščito delavcev in imetja.

 

Datum rojstva

Kako uporabljamo vaše podatke?

Zakaj jih sploh uporabljamo?

Pravna podlaga

 

 

 

Zaposlovanje

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter na podlagi njih odločamo, ali ste ustrezen kandidat za delovno mesto, na katerega ste se prijavili.

Obdelava Vaših osebnih podatkov je nujna, kako bi izvedli storitve, ki potekajo pred morebitnim zaposlovanjem.

Provođenje storitev, ki potekajo pred sklenitvijo pogodbe.

 

Podatki o izobrazbi, predhodnih delovnih izkušenj in podatki o kazenskih dejanjih ter kazenskih obsojanjih

Kako uporabljamo vaše podatke?

Zakaj jih sploh uporabljamo?

Pravna podlaga

 

 

 

Zaposlovanje

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter na podlagi njih odločamo, ali ste ustrezen kandidat za delovno mesto, na katerega ste se prijavili.

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter na podlagi njih odločamo, ali ste ustrezen kandidat za delovno mesto, na katerega ste se prijavili.

Osebne podatke vnašamo v interne evidence ter na podlagi njih odločamo, ali ste ustrezen kandidat za delovno mesto, na katerega ste se prijavili.

 

Prenos vaših osebnih podatkov

Odvisno od zvrsti vaše interakcije z MAGIC BABY, izjemoma bomo določene osebne podatke izmenjali s tretjimi osebami. Pri tem vam jamčimo, da cilj izmenjave ni izkoriščanje vaših osebnih podatkov, temveč jih izmenjujemo v namenu ponudbe kakovostne in pravočasne storitve ter usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi obveznostmi.

Iz tega sledi, da bo MAGIC BABY, odvisno od razmer, morda izmenjali podatke z naslednjimi kategorijami oseb:

-         Tretjim ponudnikom storitev, ki obdelujejo osebne podatke, bilo v imenu MAGIC BABY ali na zasebni pravni podlagi, in sicer, kako bi lahko v najkrajšem možnem roku dobavili izdelke. Takšni ponudniki storitev lahko uporabljajo ali prenašajo osebne podatke samo v obsegu in v namenu naloge, ki so jo dobili od MAGIC BABY.

-         Tretjim osebam ter javnopravnim telesom, in sicer (in), kako bi bili usklajeni z zakonskimi ali podzakonskimi pravili (ii), kako bi ravnali po obveznih navodilih ali nalogu javnopravnega telesa (iii), kako bi preprečili in / ali prijavili zlorabne in nezakonite dejavnosti (iv), kako bi varovali pravice in osebno varnost naših delavcev in tretjih oseb ter (v), kako bi se zaščitili od tožb in drugih zahtev tretjih oseb.

-         Vsem drugim osebam, za katere smo prejeli Vašo izrecno privolitev za izmenjavo.

Izjemoma se, v primeru statusnih sprememb društva MAGIC BABY (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.), vaši osebni podatki lahko prenesejo na drugo pravno osebo.

 

Vaši podatki in tretje države

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali in prenašali izključno znotraj področja Evropskega gospodarskega prostora. Osebni podatki se ne bodo prenašali poslovnim subjektom ali drugim osebam v državah izven Evropskega gospodarskega prostora.

 

Koliko časa ohranjamo vaše podatke?

Obdobje shranjevanja vaših osebnih podatkov bo primarno odvisno od namena, za katerega so prikupljeni. V tem smislu vam jamčimo, da vaših podatkov ne bomo ohranjali dlje časa, kot je nujno potrebno za realizacijo namena, v katerem so zbrani.

Neodvisno od navedenega, v določenih primerih bomo imeli pravno obveznost, da določene podatke ohranjamo skozi daljše obdobje, kot je nujno potrebno za izvedbo namena obdelave. V tem primeru bomo osebne podatke shranjevali samo znotraj z zakonom predpisanega minimuma. Na primer, evidence in dokumenti o dnevnem gotovinskem prometu, poslovne knjige in knjigovodstveni dokumenti ter druge evidence se morajo shranjevati minimalno 10 let.

Zaključno vas tudi obveščamo da, z izpolnitvijo GDPR predpisanih predpostavk, imate pravico do zahtevanja izbrisa svojih osebnih podatkov v lastništvu MAGIC BABY. Navodila o načinu upravljanja Vaše pravice so natančno navedena v oddelku "Vaše pravice".

 

Otroci

MAGIC BABY se popolnoma zaveda tega, da so otroci posebno občutljiva skupina, saj daje posebno pozornost k varovanju njihovih osebnih podatkov.

V tem smislu je MAGIC BABY usklajen z določbami hrvaškega prava, kadar gre za minimalne starostne meje pri sklenitvi pravnega posla, vključujoč obdelavo osebnih podatkov.

 

Vaše pravice

Z namenom učinkovite kontrole nad obdelavo vaših osebnih podatkov, razpolagate z velikim številom pravic, ki jih, v z zakonom predpisanih primerih, lahko uveljavite neposredno proti podjetja MAGIC BABY.

Gre za naslednje pravice:

-         Pravica do zahtevanja obvestila, ali MAGIC BABY obdeluje vaše podatke ter do iskanja natančnih informacij o sami obdelavi;

-         Pravico do zahtevanja pristopa do vaših osebnih podatkov na način, da MAGIC BABY ustvari njihovo kopijo, v fizični ali digitalni obliki;

-         Pravico do zahtevanja popravka vaših netočno ali nepopolno navedenih osebnih podatkov, ki jih imamo v lasti;

-         Pravico do zahteve za brisanjem vaših osebnih podatkov, ki jih imamo v lasti;

-         Pravico do zahtevanja omejitve obdelave vaših osebnih podatkov;

-         Pravico do zahtevanja prenosa vaših osebnih podatkov, ki jih imamo v lasti, drugem voditelju obdelave;

-         Pravico do ugovora na obdelavo vaših osebnih podatkov od strani MAGIC BABY, posebno glede neposrednega marketinga, ki temelji na legitimnem interesu podjetja MAGIC BABY in avtomatizirane obdelave;

-         Pravico do odpovedi privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov v vsakem trenutku, če obdelava temelji na privolitvi;

-         Pravico do vlaganja ugovora nadzornemu telesu – Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, [email protected], tel: 01 230 97 30

V primeru, da želite aktivirati kateri koli od zgoraj navedenih pravic (razen zadnje), prosimo, da stopite v stik z nami podatke iz oddelka "Kako stopiti v stik z nami?". Pri tem, prosimo, imejte na umu, da bomo v namenu uspešne obdelave vaše zahteve, pred vsem mogli utrditi vašo identiteto (npr. s pošiljanjem kopije osebne izkaznice). Navedeni osebni podatki se bodo uporabljali izključno v namenu identifikacije ter se bodo izbrisali takoj po utrditvi identitete.

Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic je popolnoma brezplačno. Medtem, v primeru, da so vaše zahteve za uveljavljanjem pravic očitno neutemeljene ali pretirane, (npr. zaradi pogostega ponavljanja znotraj krajšega časovnega obdobja) zadržujemo pravico, da proti lastni oceni, (in) zaračunamo razumno nadomestilo za postopanje po zahtevi ali (ii) zavrnemo postopanje po zahtevi.

 

Piškotki (Cookies)

 

Uvod

Kako bi obiskovanje naše spletne strani bilo čim bolj prijetno in zanimivo, ta stran na vaš računalnik shranjuje majhno količino informacij, t. i. piškotkih (ang. cookies). Piškotki, med drugim, služijo tem, da bi spletna stran delala optimalno ter kako bi bili v stanju opravljati nadaljnja izboljšanja strani z namenom izboljšanja Vaše izkušnje pregledavanja.

Z uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Blokiranje piškotkov je možno, nato pa boste še naprej lahko pregledavali stran, ampak vam neke njene možnosti ne bodo dostopne.

 

Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna tekstualna datoteka, ki se samodejno shranjuje na vaš računalnik, tablični računalnik ali mobilni telefon ("Naprava"), kadar obiskujete določeno spletno stran. Na ta način se spletni strani, ki je poslala piškotek ali spletni strani, ki prepoznava shranjeni piškotek omogoča, da "zapomni" vašo napravo.

S takšnim "spominom" se dosežejo različne funkcije. Omogoča se učinkovita navigacija znotraj spletne strani, v spominu ostajajo vaše nastavitve (npr. jezik) za prihodnje obiske spletne strani ter se splošno nadgrajuje njena kakovost in atraktivnost. Skratka se strani omogoča prikaz, prilagojen vašim potrebam. V tem pogledu se s piškotki omogoča, da so reklame, ki se prikazujejo na spletu, povezane z vašimi potrebami in interesi.

Obstajajo različne zvrsti piškotkov, ampak jih lahko razdelimo v naslednje dve glavni delitvi:

(in)       Glede na pošiljatelja piškotkov

-           Lastni piškotki (first-party cookies) – piškotki, ki se k vaši napravi dostavljajo od strani naše spletne strani;

-           Piškotki tretje strani (third party cookies) – piškotki, ki se k vaši napravi dostavljajo od spletne strani, ki je drugačna od strani, ki ste jo obiskali.

(ii)      Glede na čas shranjevanja

-           Piškotki izvedbe – piškotki, ki se samodejno brišejo potem, ko zaprete brskalnik (browser);

-           Trajni piškotki – piškotki, ki ostajajo shranjeni na napravi do izteka določenega roka. Oni omogočajo prepoznavanje vaše naprave pri naslednjem obisku spletne strani.

 

Uporaba piškotkov za www.magicbaby.si

Spletna stran www.magicbaby.si uporablja naslednje zvrsti piškotkov:

     (in)        Tehnični piškotki – gre za piškotke, ki so nujno potrebni, kako bi opravili storitev, ki ste jo zahtevali ter kako bi naša spletna stran splošno bila operabilna.

    (ii)        Analitični piškotki – gre za piškotke, ki spremljajo statistično obiskanje spletne strani zaradi dobivanja nujnih informacij o uspešnosti spletne strani in pri tem tudi uporablja storitev tretje strani pod nazivom Google Analytics.

   (iii)        Funkcionalni piškotki – gre za piškotke, ki omogočajo, da Vas naša stran prepozna ter zapomni vaše nastavitve, ko jo ponovno obiščete (npr. jezik strani)

  (iv)        Trženjski piškotki – gre za piškotke s pomočjo katerih zbiramo določene podatke (podatke o vaših obiskih naše strani, vsebinah, ki ste jih gledali, povezavah, ki ste jih spremljali itn.), in sicer, kako bi vam predstavili trženjske vsebine, prilagojene vašim interesom. Oni se lahko uporabljajo, kako na sami spletni strani, tako tudi na prikaznih omrežjih ter skozi uporabo remarketinga (ponovnega trženja) na storitvi Google Analytics.

Tudi v namenu planiranja objav vsebin, skladnih z vašim interesom in prihodnjimi trženjskimi kampanjami, uporabljamo orodje Google Analytics Demographics and Interest Reporting, kje lahko uporabljamo podatke iz Googleova oglašanja na podlagi interesa ali podatkov o občinstvu tretje strani (npr. starost, spol in interesi) na storitvi Google Analytics.

Kadar uporabljate našo spletno stran, lahko tudi sprejmete piškotek „tretje strani“. Z drugimi besedami, tretje osebe lahko zbirajo informacije s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij (web beacons ali spletni svetilniki).

Z uporabo piškotkov, tretje strani (vključujoč tudi Google) v sodelovanju z MAGIC BABY prikazujejo oglase MAGIC BABY na spletnih lokacijah po celotnem spletu.

V primeru, da se z implementacijo piškotkov obdelujejo neki vaši osebni podatki, našo obdelavo temeljimo na členu 6., odstavku 1. b in / ali GDPR oziroma nujnosti izpolnitve pogodbe, kje je stranka posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali zaščiti naših legitimnih interesov za optimalnim in učinkovitim delovanjem spletne strani.

 

Kako onemogočati piškotke?

Z uporabo naše spletne strani pristajate, da se na vašo napravo shranjujejo različne zvrsti piškotkov. V primeru, da želite izbrisati določene piškotke in / ali preprečiti njihovo shranjevanje, v nadaljevanju so v kratkih črtah navedena napotila o tem, kako to tudi storiti.

Če želite, lahko onemogočate shranjevanje piškotkov na svoj računalnik, ampak bi blokiranje vseh piškotkov lahko imelo negativen učinek na uporabo množičnih spletnih stran, saj tako tudi te. Nastavitve piškotkov se lahko kontrolirajo in konfigurirajo v vašem spletnem brskalniku. Če želite izbrisati ali onemogočati piškotke na svojem računalniku, je treba posodobiti nastavitve vašega spletnega brskalnika.

Glede na to, da se brskalniki medsebojno razlikujejo, način spremembe nastavitev ni enak. V nadaljevanju je izpisana lista povezav, na katerih lahko najdete bolj natančne informacije o spremembi nastavitev za posamezne brskalnike:

Internet explorer

https://privacy.microsoft.com/sl-si/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

Firefox

https://support.mozilla.org/sl/kb/kako-omogocite-onemogocite-piskotke

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl

Safari

https://support.apple.com/sl-si/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

Lahko izklopite storitve Google Analytics in Google AdWords za oglaševanje na prikaznem omrežju in prilagodite oglase za Google prikazno omrežje s pomočjo orodja Upravitelj nastavitev oglasov (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sl).

Natančne informacije o Google Analytics ter o možnostih uporabnikov, da regulirajo nastavitve piškotkov, ki so za to nujni, so dostopne na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Prosimo, obrnite pozornost na dejavnik, da so v primeru zavrnitve piškotkov možne omejitve določenih funkcij naše spletne strani.< 0}

 

Dodatne informacije o piškotkih

Če želite izvedeti več o piškotkih, dodatne informacije lahko dobite na naslednjih povezavah:

-         https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

-         https://www.allaboutcookies.org/ 

-         https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/

 

Družbena omrežja

Družbena omrežja tudi lahko postavijo piškotke na vaš računalnik. To se dogaja na spletnih straneh, ki vam omogočajo prijavo in registracijo preko računa družbenih omrežij ter v koliko delite vsebino spletne strani na družbenih omrežjih (npr. s pomočjo „Like“ gumba). Konkretni vpliv na vašo zasebnost se bo razlikoval od družbenega omrežja do družbenega omrežja ter je odvisen od nastavitev zasebnosti, ki ste jih izbrali na teh omrežjih. Kako upravljati te piškotke, lahko izvedete na njihovih spletnih straneh.

 

Kako stopite v stik z nami?

Stojimo vam v vsakem trenutku na razpolagi za kontaktiranje povezano z obdelavo osebnih podatkov od strani MAGIC BABY.

Stoga, v primeru:

-         da želite uporabljati katero koli od vaših predhodno navedenih pravic; ali

-         splošno imate kakršna koli vprašanja, pripombe ali nasvete glede obdelave osebnih podatkov

Kar se obrnite na nas kadar koli, uporabljajoč naslednje kontakt podatke

Telefon

 030 735 835

E-naslov

 [email protected]

Naslov

 Majstorska ulica 5, 10000, Zagreb

 

 

 

Uslužbenec za varovanje osebnih podatkov

MAGIC BABY je imenoval uslužbenca za varovanje osebnih podatkov, ki ga lahko neposredno kontaktirate uporabljajoč naslednji E-naslov: [email protected]

 

Spremembe obvestila o zasebnosti

V namenu usklajevanja z zahtevami GDPR-a in drugimi veljavnimi predpisi to Obvestilo o zasebnosti je posodobljeno in spremenjeno maja 2018.

Glede na to, da se verjetno bodo s časom spreminjali obstajajoči in tudi implementirali novi procesi obdelave osebnih podatkov, bo je treba spremeniti ali dopolniti to Obvestilo o zasebnosti. Spremenjena ali dopolnjena verzija Obvestila bo objavljena na strani MAGIC BABY takoj po njenem sprejetju.

V primeru, da naredimo značilne spremembe, vas bomo o tem jasno in pravočasno obvestili, kako bi lahko proučili spremembe ter samostojno odločali, ali boste nadaljevali uporabljati storitev domene MAGIC BABY. Odvisno od zvrsti obdelave osebnih podatkov bo obvestilo objavljeno na spletni strani MAGIC BABY, ali bomo stopili v stik z vami (npr. s pomočjo E-naslova).

Media Commerce d.o.o. je skladno s čl. 18 a Zakona o varovanju osebnih podatkov ("Narodne novine" br. 106/12) imenoval uslužbenca za varovanje osebnih podatkov. Kontakt podatki uslužbenca za varovanje osebnih podatkov:

Marko Miljanović
Tel: +3851 240 6500
E-naslov: [email protected]

Vse spremembe politike zasebnosti bodo pravočasno objavljene na tej strani ali dostopne uporabnikom na neki drugi primerni način.